Dziękujemy za przyjęcie oferty naszego Szkolenia.

Składając Zamówienie, potwierdza Pan/Pani, że zapoznał/a się z zasadami uczestnictwa oraz, że Zamówienie wraz niniejszymi Zasadami uczestnictwa tworzą formalną Umowę pomiędzy naszymi stronami.

REJESTRACJA

Każdy uczestnik musi się zarejestrować. Rejestracja będzie czynna od godziny 9:00 .

Szkolenie rozpoczyna się punktualnie o 9:30. Ponieważ obserwujemy duże zainteresowanie Szkoleniem, spodziewamy się pełnej sali. Prosimy o wcześniejszy przyjazd, aby zdążyć się zarejestrować i zająć dobre miejsca. Spóźnialscy będą mogli wejść na salę podczas pierwszej zaplanowanej przerwy

 

WSTĘP

Wstęp na salę będzie możliwy wyłącznie za okazaniem ważnego biletu.

Podczas rejestracji każdy uczestnik otrzyma identyfikator, który należy zachować przez cały dzień. W przypadku zgubienia identyfikatora, uczestnikowi zostanie naliczona opłata w wysokości 10 zł za wydanie nowego identyfikatora.

Plan szkolenia

Mówcom zależy na zachowaniu najwyższych standardów prezentacji, dlatego też możliwe są niewielkie przesunięcia godzin sesji. Przewidziano odpowiednie długie przerwy kawowe oraz przerwę obiadową.

KATEGORIE BILETÓW

Kategorię biletów VIP / General wskazują miejsce, w jakim na widowni można zająć miejsce.

 DODATKOWE BONY DO BILETU

Bony wydawane są tylko do biletów sprzedawanych przez system transakcyjny ( Evenea).

Organizator zastrzega sobie możliwość wydania bonu od sposobu i możliwości sprzedaży.

Prowadzona sprzedaż biletów przez inne sposoby dystrybucji może skutkować nie otrzymaniem bonu / vouchera do biletu.

POSIŁKI

Przewidziane są przerwy kawowe i przerwa obiadowa.

Organizatorzy nie zapewniają posiłku w przerwie obiadowej.  Jest możliwość nabycia posiłku dla tej kategorii biletu, za dodatkową opłatą. Informacje w tej sprawie prosimy kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Wcześniejsze nabycie posiłku przyspieszy i usprawni logistykę w restauracji hotelowej podczas przerwy obiadowej.

NAGRYWANIE/FILMOWANIE

 

Filmowanie i nagrywanie podczas sesji jest zabronione.

DZIAŁANIA REKLAMOWE

W trakcie trwania seminarium, przed i po obowiązuję całkowity zakaz dystrybucji jakichkolwiek form reklamowych przez uczestników szkolenia (w szczególności ulotek reklamowych,oferowanie zniżek dla uczestników na inne wydarzenia, oraz innych działań mających na celu dystrybucję jakichkolwiek ofert na terenie jak i w obrębie obiektu) bez pisemnej zgody Organizatora.

Nie zastosowanie się do powyższego będzie miało konsekwencje prawne.
 

CZAS I MIEJSCE

Opłata za uczestnictwo w naszym szkoleniu upoważnia Pana/Panią do:

  • wzięcia udziału w Szkoleniu, w miejscu i czasie wskazanym na bilecie;
  • otrzymania materiałów przewidzianych dla zakupionej kategorii wstępu;

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany godzin rozpoczęcia oraz lokalizacji Szkolenia bez podania przyczyn. Przy czym:

  • nie będziemy pociągnięci przez Panią/ Pana do odpowiedzialności z tego tytułu;
  • nie będzie Pan/Pani wnosił wobec nas żadnych roszczeń, w tym żądania zwrotu ceny biletu z tytułu takich zmian.

OPŁATY

Płaci nam Pan/Pani za uczestnictwo w Seminarium szkoleniowym:

a) w formie jednorazowej opłaty przy składaniu Zamówienia - bez potrąceń, odliczeń i roszczeń;

b) jeśli płatności nie zostaną uregulowane w terminie, bilet wstępu może ulec unieważnieniu, bez prawa zwrotu i refundacji kosztów.

REZYGNACJA Z UDZIAŁU

Klient może odstąpić od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn zgodnie z obowiązującym prawem. W takim przypadku zwrot Opłaty następuje w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia przez Firmę.

Oferta może ulec zmianie bez dodatkowego informowania.

SPRZEDAŻ I ODSPRZEDAŻ BILETÓW

Bez uprzedniej zgody organizatora, zabrania się:

- przenoszenia biletów wstępu na inne osoby, niż zarejestrowane;

- dalszej odsprzedaży biletów;

- oferowania biletów do sprzedaży za prowizję (w tym poprzez internetowe serwisy aukcyjne);

- wykorzystywania biletów do akcji reklamowych, promocyjnych oraz marketingowych (w tym do konkursów oraz promocji handlowych);

- wykorzystywania biletów do zwiększania popytu na inne produkty i usługi;

zarówno przez pierwotnych nabywców, jak i przez inne osoby.

Jeśli bilet zostanie sprzedany, odsprzedany lub przekazany z naruszeniem powyższych zasad, może ulec unieważnieniu bez prawa zwrotu pieniędzy, a jego okaziciel może zostać pozbawiony prawa wstępu na Szkolenie.

UWAGA: Odsprzedaż biletów w pewnych przypadkach może podlegać przepisom handlowym.

POLITYKA PRZENOSZENIA PRAW STOSOWANA PRZEZ ORGANIZATORA

Nie mogę wziąć udziału w szkoleniu, które wykupiłem - czy mogę przenieść moją rezerwację na inne w przyszłości szkolenia?

Nie. Sprzedane bilety dotyczą wyłącznie szkolenia, na które zostały wydane, w opisanym na nich czasie. 

Czy zamiast siebie mogę wysłać kogoś innego?

Tak, może Pan/Pani zdecydować na kogo przeniesie swój bilet. Musi nas Pan/Pani o tym zawiadomić drogą mailową, na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na co najmniej 14 dni roboczych przed rozpoczęciem Szkolenia. Należy podać imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres mailowy nowej osoby, a także przesłać nam - opatrzone datą i podpisem - pisemne przeniesienie własności swojego biletu na nowego uczestnika.

Co się stanie z moimi pieniędzmi, jeśli nie wezmę udziału w Szkoleniu?

Jeśli nie weźmie Pan/Pani udziału w Szkoleniu, traci Pan/Pani wpłacone pieniądze. Można przenieść swój bilet na inną osobę, zgodnie z procedurą opisaną powyżej. Proszę pamiętać, że uwzględniliśmy Pana/Pani udział przy planowaniu budżetu Szkolenia, nie jest więc możliwe uzyskanie zwrotu kosztów biletu, ani też przeniesienie wpłaconych środków na inne Szkolenie.

Dziękujemy za zrozumienie: z przyjemnością powitamy Pana/Panią na wybranym szkoleniu.